Mgr. Johana Šťastná

Vystudovala obor Fyzioterapie na Karlově Univerzitě v Praze.

Po dokončení studia získávala zkušenosti v Praze, v letech 2012-2017 na Rehabilitační klinice Malvazinky a poté v ORP Centrum s.r.o. pod vedením MUDr. Picka.

Po návratu do rodného města pracovala v Krajské nemocnici Liberec, a.s. na oddělení ambulantní péče a ARO.

V letech 2018-2022 působila jako fyzioterapeutka v Armádním sportovním centru Dukla Liberec, kde pomáhala vrcholovým sportovcům (reprezentaci a juniorům ČR) během přípravy, po úrazových stavech, s regenerací po výkonech a zraněních, ale i na samotných soutěžích Světového poháru a Olympijských hrách.

Po pěti letech spolupráce s vrcholovými sportovci se rozhodla vrátit zpět do soukromého sektoru s cílem pomáhat a být opět dostupná široké veřejnosti.

Prevence je podle ní základ. Proto se nejraději věnuje lidem, kteří se chtějí naučit lépe vnímat svoje tělo, a tak minimalizovat přetížení nejen při výkonnostním nebo rekreačním sportu, ale i třeba přetížení při hře na hudební nástroj nebo běžných pracovních či denních činnostech.

V nadsázce říká, že jejím cílem ve fyzioterapii není připravit klienta na jedno vítězství v závodě Jizerské 50, ale naučit se chovat ke svému tělu tak, aby se klienti mohli postavit na start tohoto závodu i ve vyšším věku.

Absolvované odborné kurzy:

2020-2022Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) A, B, C, D
odborný kurz prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Praha
2021-2022Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dorostovém a dospělém věku, RL Corpus, Olomouc
2021Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) Sport refresh novinky v DNS Sport
2018Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) Sport I., II., III.
odborný kurz prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Praha
certifikovaný DNS trenér
2018Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu-Refresh kurz Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D., Centrum Fyzioterapie s.r.o, Praha
2018Shock Wave Prague využití Shock Wave Therapy (rázové vlny) v ortopedii a rehabilitaci
2018Výběr a úprava stélek Formthotics, MUDr. Mašek
2017Hluboký stabilizační systém páteře, Mgr. Petr Bitnar
2017Podiatrické minimum-vyšetření na podoskopu a systému PodoCam
Mudr. M. Havrda
2016Viscerální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Petr Bitnar
2016Manuální Lymfodrenáž, HT institut, Mgr. Helena Toušková
zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti: možnost vykazování kódu 44211 (Manuální lymfodrenáž)
2015Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.
2015Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie, PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
2014Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut
2014Škola chůze s protézou dolních končetin, Otto Bock ČR s.r.o.
2013Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové (mobilizace sternokostálního skloubení, cvičení pro funkční ženskou sterilitu), PhDr. Eva Haladová, Věra Jedličková
2013Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Monada
2013Komplexní terapie pletence ramenního, Mgr. Petr Bitnar
2013Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
Mgr. Petr Bitnar
2011Kinesiotaping, Dexter Academy
2010Masér pro sportovní a rekondiční masáže, FTVS UK