Fyzioterapie dětí

Na fyzioterapii přijímáme děti, které již navštěvují alespoň první třídu ZŠ. Pro děti mladší šesti let se prosím obraťte na specializovaná pracoviště dětské fyzioterapie.

Věnujeme se nejčastěji:

Fyzioterapie dětí se zabývá problémy s vadným držením těla, skoliózou, skoliotickým držením, svalovou dysbalancí, úrazy, traumaty nebo pooperačními stavy u dětí. Jako fyzioterapeuté používáme speciální techniky a hry pro motivaci a zábavu dětí během terapie.