Fyzikální terapie

Fyzikální terapie využívá různé fyzikální podněty, jako je ultrazvuk, elektrické proudy nebo teplo, pro léčbu bolesti, zánětu, svalového napětí nebo poruchy nervového systému. Fyzikální terapie je často kombinována s jinými formami fyzioterapie pro dosažení optimálního efektu.

Ultrazvuk je forma zvuku s frekvencí nad horní hranicí schopnosti sluchového vnímání člověka, tedy nad 20 kHz. V medicíně se ultrazvuk využívá k diagnostice a terapii různých obtíží. V terapii se ultrazvuk využívá pro léčbu zánětů, regeneraci tkání, zmírnění bolesti a zlepšení mikrocirkulace.

DD je zkratka pro diadinamické proudy, což jsou speciální elektrické proudy, které se používají v elektroterapii. Tyto proudy stimulují nervy a svaly a pomáhají snižovat bolest, zlepšovat průtok krve a regeneraci tkáně.

IF je zkratka pro interferenční proudy, což jsou elektrické proudy tvořené kombinací dvou nebo více střídavých proudů s různými frekvencemi. Tyto proudy se využívají v elektroterapii ke zmírnění bolesti, regeneraci tkání a zlepšení pohyblivosti.

TENS je zkratka pro transkutánní elektrickou nervovou stimulaci. Jedná se o terapeutickou metodu, při které se na tělo aplikují elektrické proudy prostřednictvím elektrod. Tato metoda je často využívána ke zmírnění bolesti a stimulaci svalů.